Lees hier meer over ons privacy beleid

Niet het meest 'sexy' stukje van de site. Maar we gaan graag zorgvuldig om met je gegevens en verzamelen alleen het hoogstnoodzakelijke. Dat lichten we hieronder toe.

Privacyverklaring ReignBow

ReignBow Retreats is een website van ReignBow.


ReignBow (hierna: "wij"), gevestigd aan 5 Bis Route des Bruches, 88360  FERDRUPT (Frankrijk), KvK nummer 62398954, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  


ReignBow respecteert de privacy van haar gebruikers en acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van groot belang. ReignBow verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 


In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden je aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, www.reignbow.nl en gerelateerde websites en Diensten.


Je gegevens zijn veilig en worden nóóit aan derden verkocht.  


Fabrice Luijten is oprichter van ReignBow. Hij is te bereiken via fabrice@reignbow.nl .

Jessica Maybury is partner en verwerkingsverantwoordelijke van ReignBow. Zij is te bereiken via jessica@reignbow.nl.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 21 december 2021


Gebruik van persoonsgegevens


ReignBow verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit kan zijn doordat je je online aanmeldt voor content (zoals de mini-muziekretraites, online cursus en geleide meditaties), het contactformulier invult of een product of dienst afneemt (e-book, Reading, Healing, coaching). Het kan ook zijn dat je tijdens een lezing, workshop of training van ReignBow je naam, e-mailadres en handtekening aan ons verstrekt om meer inspiratie te ontvangen.  


Soorten gegevens verzameld


Wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of producten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:


 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken of in correspondentie
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ReignBow verwerkt 


Onze website en diensten hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen. Dit om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden, zonder ouderlijke toestemming. Indien je vermoed dat wij zonder toestemming de persoonlijke gegevens van een minderjarige hebben verzameld, kun je contact opnemen met jessica@reignbow.nl. We zullen in deze gevallen de informatie verwijderen.  


Aantekeningen gemaakt tijdens een coachsessie zijn bedoeld voor de Coachee en de Coach om doel en voortgang vast te leggen. Deze worden direct na afloop van de sessie gedeeld, en desgewenst gekopieerd en meegegeven. Het dossier is strikt persoonlijk en vertrouwelijk tussen Coachee en Coach en wordt maximaal twee jaar bewaard na de laatste sessie. 


ReignBow verwerkt voor het overige geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. 


Gronden voor de verwerking


Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


 • Je te kunnen e-mailen om onze dienstverlening uit te voeren
 • Het afhandelen van je betaling
 • Je te kunnen informeren van wijzigingen in producten en/of dienstverlening
 • ReignBow analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • ReignBow verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Wij verzamelen jouw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of je toestemming, die je te allen tijde kunt intrekken.


Hoe lang bewaart ReignBow persoonsgegevens


ReignBow bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens.  


Naam en e-mailadres ten behoeve van het toesturen van content 

Bewaartermijn zo lang als ReignBow bestaat of totdat jij een verzoek indient om gegevens te verwijderen. In dat geval worden je gegevens binnen veertien dagen verwijderd.  


Factuurgegevens 

Bewaartermijn: de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst. 


Aantekeningen tijdens coachsessies 

ReignBow bewaart jouw dossier tot maximaal twee jaar na de laatste coachsessie. 


Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ReignBow en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde, organisatie te sturen.  


Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.  


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of een intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar fabrice@reignbow.nl . 


Besef dat het verwijderen van je gegevens mogelijk betekent dat je daarna geen toegang meer hebt tot producten of diensten die je bij ReignBow hebt gekocht. 


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen veertien dagen, op jouw verzoek.  


ReignBow wil je er verder op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Delen met anderen


We zullen jouw informatie niet delen met anderen zonder jouw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons hebt afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Analytics


Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website www.reignbow.nl kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt in Google Analytics. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je vinden via https://policies.google.com/privacy.


Cookies


Wij willen je op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan je IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als je van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken je IP-adres niet om je onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om je IP-adres te koppelen aan je naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer je ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Beveiliging


We zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:


 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL;
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.